სრული წევრები

1

შპს „ექსპრესსნეთვორქი“

ge.llcekspres

AS51142

2

შპს „აირმაქსი“

ge.airmax-isp

AS208320

3

შპს „ორდუნეტი“

ge.ordunet

AS203136

4

შპს “სქაიტელი”

ge.llcskytel

AS49628

5

შპს “ეარნეტი”

ge.airnet-llc

AS199469

6

შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქი

7

შპს “გრინ ნეთვორქსი”

ge.greennetworks

AS57743

8

შპს “ჯინეტი”

AS211322

9

შპს „Georgian Airlink“

ge.georgianairlink

AS209046

10

შპს “ლუნკეტი”

11

ი/მ მირზა აბულაძე

12

შპს ტელეკომ 1

ge.datacomm

ge.Telecom1

AS203448

AS212599

13

შპს „ქლაუდ 9“

14

შპს „ნეტსერვისი“

15

შპს „აილინკ“

16

შპს „ენბი ნეტი“

17

შპს „ ნიუ ტელეკომი"

18

შპს „ონეტი“